Deixa't tocar

conferència a les II Jornades filosòfiques, La indisciplina del pensament
(Barcelona, Arts Santa Mònica, 13 de maig de 2011) veure el vídeo