2 de març 2020

Escola de pensament: Teatre LLiure
Junt amb l'Albert Lladó, des de la tardor 2019 coordinem l'Escola de Pensament del Teatre LLiure.
VIDEOS:
1a sessió: De la filosofia del teatre al teatre filosòfic. Amb Constanza Brncic i Arianna Sforzini
2a sessió: Habitar la incertidumbre, con Juan Arnau i Eusebio Calonge (CAST)
3a sessió: Sobre Camus, con J.M. Ridao (CAST)
4a sessió: Deseo y voluntad, con Elisabeth Duval y Clara Serra (CAST)
(en curso)