La força d'una promesa. Conferència a l'Escola Europea d'Humanitats

 En un temps caracteritzat per escenaris de no-futur, quina força pot tenir una promesa?

VIDEO de la conferència, 1a part // VIDEO de la conferència, 2a part

Barcelona, 20 març 2023