qui/quién/who


[Català]

Barcelona, 1973. És filòsofa i després de 15 anys com a professora titular de filosofia a la Universitat de Saragossa, actualment és professora a la Universitat Oberta de Catalunya, on dirigeix el Màster de filosofia pels reptes contemporanis i el grup de recerca MUSSOL.

És autora dels llibres En las prisiones de lo posible (Bellaterra, 2002), Un mundo común (Bellaterra, 2013), Filosofía inacabada (Galaxia Gutenberg, 2015), Fora de classe, Textos de filosofia de guerrilla (Arcàdia, 2016), El compromís (CCCB, 2013) i, recentment, Humanitats en acció (Raig Verd, 2018) i Nova il·lustració radical (Anagrama, 2017), assaig guardonat amb el premi Ciutat de Barcelona en la categoria d'Assaig, Ciències Socials i Humanitats el 2017. Els seus darrers llibres són Escola d'aprenents (Galaxia Gutenberg 2020), que desenvolupa una mirada sobre l'educació, l'aprenentatge i la imaginació i Males companyies (Galaxia Gutenberg, 2022). 

El pensament és la declaració d'un compromís amb la vida com un problema comú. Per això ha fet de la seva filosofia una pràctica d'experimentació col·lectiva, a través de diferents projectes, com Espai en Blanc  i col·laboracions amb institucions i escoles locals i internacionals. [Castellano]

Barcelona, ​​1973. Es filósofa y después de 15 años como profesora titular de filosofía en la Universidad de Zaragoza, actualmente es profesora en la Universidad Oberta de Catalunya, donde dirige el Máster de filosofía por los retos contemporáneos y el grupo de investigación MUSSOL.

Es autora de los libros En las prisiones de lo posible (Bellaterra, 2002), Un mundo común (Bellaterra, 2013), Filosofía inacabada (Galaxia Gutenberg, 2015), Fuera de clase, Textos de filosofía de guerrilla (Galaxia Gutenberg, 2016), El compromís (CCCB, 2013) y, más recientemente, Humanidades en acción (Rayo Verde, 2018) y Nueva ilustración radical (Anagrama, 2017), ensayo galardonado con el premio Ciutat de Barcelona en la categoría de Ensayo, Ciencias Sociales y Humanidades el 2017. Sus últimos libros son Escuela de aprendices (Galaxia Gutenberg 2020), que desarrolla una mirada sobre la educación, el aprendizaje y la imaginación y Malas compañías (Galaxia Gutenberg, 2022).

El pensamiento es la declaración de un compromiso con la vida como problema común. Por eso ha hecho de su filosofía una práctica de experimentación colectiva, a través de diferentes proyectos, como Espai en Blanc  y colaboraciones con instituciones y escuelas locales e internacionales.[English]

Barcelona, ​​​​1973. She is a philosopher and after 15 years as a professor of philosophy at the University of Zaragoza, she is currently a professor at the Open University of Catalonia, where she directs the Master's degree in philosophy for contemporary challenges and the MUSSOL research group.

She is the author of the books En las prisiones de lo posible (Bellaterra, 2002), Un mundo común (Bellaterra, 2013), Filosofía inacabada (Galaxia Gutenberg, 2015), Fuera de clase, Textos de filosofía de guerrilla (Arcadia, 2016), The commitment (CCCB, 2013) and, recently, Humanities in transition (CCCB, 2017) and Nueva Ilustración radical (Anagrama, 2017), an essay awarded the Ciutat de Barcelona prize in the category of Essay, Social Sciences and Humanities in 2017 and translated into several languages. Her latest books are Escuela de aprendices (Galaxia Gutenberg 2020), that develops a look at education, learning and imagination and Malas compañías (Galaxia Gutenberg, 2022).

Thought is the declaration of a commitment to life as a common problem. That is why he has made his philosophy a practice of collective experimentation, through different projects, such as Espai en Blanc  and collaborations with local and international institutions and schools.