qui/whoCV académico


[Català]
(Barcelona, 1973) 
Vaig estudiar filosofia a Barcelona, ciutat on he viscut sempre. Després de 15 anys com a professora titular de filosofia a la Universidad de Zaragoza, actualment sóc professora a la Universitat Oberta de Catalunya La meva labor principal es reparteix entre la docència, l'escriptura, els meus fills i la dedicació al pensament pràctic, crític i col·lectiu que des de fa anys impulso, junt a alguns companys, des d'Espai en Blanc.


[Castellano]
(Barcelona, 1973)
Estudié filosofía en Barcelona, ciudad en la que siempre he vivido. Tras 15 años como profesora titular de filosofía en la Universidad de Zaragoza, actualmente soy profesora en la Universitat Oberta de Catalunya. Mi labor principal se reparte entre la docencia, la escritura, mis hijos y la dedicación al pensamiento  práctico, crítico y colectivo que impulso desde hace años, junto a algunos compañeros, desde Espai en Blanc


[English]
(Barcelona, 1973)
I studied philosophy in Barcelona , the city where I have always lived. After 15 years as a professor of philosophy at the University of Zaragoza, currently I am professor at Universitat Oberta de Catalunya. My main work is divided between teaching , writing, my children and dedication to practical, critical thinking and collective momentum for years , along with some colleagues from Espai en Blanc