8 de gen. 2019

Humanitats en acció / Humanidades en acción


Què està passant en el camp de les Humanitats? 
¿Qué está pasando en el campo de las Humanidades?

Ja està a punt de sortir un llibre llargament cuinat, on es retroben les 20 veus que van participar a l'Aula Oberta "Fer, saber, comprendre" de l'Institut d'Humanitats. El 21 de gener de 2019 a Raig Verd.

A punto de salir un libro largamente cocinado, donde se reencuentran las 20 veces que participaron en el Aula Oberta "Hacer, saber, comprender", del Instituto de Humanidades. El 21 de enero de 2019 en Rayo Verde.